Bảng giá sửa chữa Macbook các dòng

BẢNG GIÁ SỬA MACBOOK CÁC DÒNG
MODELHUY PHONG
Thay loa MB Air các dòng800.000
Thay loa MB Pro các dòng800.000
  
Thay bàn phím MB pro M2 16" 14"2390.000
Thay bàn phím MB pro M2 13"1950.000
Thay bàn phím MB pro M1 16"2000.000
Thay bàn phím MB pro M1 14"1850.000
Thay bàn phím MB pro M1 13"1800.000
Thay bàn phím MB pro 13" 20202000.000
Thay bàn phím MB pro 16" 20192000.000
Thay bàn phím MB pro 15" 20202000.000
Thay bàn phím MB pro 13" 20191950.000
Thay bàn phím MB pro 15" 20181900.000
Thay bàn phím MB pro 13" 20191950.000
Thay bàn phím MB pro 15" 20171920.000
Thay bàn phím MB pro 13" 20171950.000
Thay bàn phím MB pro 15" 20161850.000
Thay bàn phím MB pro 13" 20161850.000
Thay bàn phím MB pro 15" 13" 20151850.000
Thay bàn phím MB pro 15" 13" 2014/20131800.000
Thay bàn phím MB pro 15" 13" 20121750.000
Thay bàn phím MB pro 13" 15" 17" 20111700.000
Thay bàn phím MB pro 13" 15" 17" 20101700.000
  
Thay bàn phím MB Air 2018/2019/20202050.000
Thay bàn phím MB Air 2017/2015/20141650.000
Thay bàn phím MB Air 2013/2012/2011/20101450.000
  
Thay bàn phím MB Retina 20171950.000
Thay bàn phím MB Retina 20161150.000
Thay bàn phím MB Retina 2015850.000
  
Thay Pin MB Air M22950.000
Thay Pin MB Air M12050.000
Thay Pin MB Air 2020/2019/2018/20171950.000
Thay Pin MB Air 20151850.000
  
Thay Pin MB Pro M2 20233150.000
Thay Pin MB Pro M2 20222950.000
Thay Pin MB Pro M1 20212650.000
Thay Pin MB Pro M1 20202150.000
Thay Pin MB Pro 20192350.000
Thay Pin MB Pro 2018/2017/20162150.000
Thay Pin MB Pro 20152050.000
Thay Pin MB Pro 2014/20131850.000
Thay Pin MB Pro 2012/2011/20101550.000
  

 

Gọi tư vấn Zalo chat FB chat